June 10th, 2012

... and the Bookman

Песни сирен

"Пісні не народ складує, а морськиї люде. В суботу грає море; на море випливають морськиї люде, що половина чоловіка, а половина риби, випливають і співають усяких пісень; а чумаки стоять на березі да й учаться".
(Записки о Южной Руси, II, 36)